تبلیغات
دانلود رایگان بهترینها - دانلود قالب وبلاگ جدید

طراحی سایت

مدیر وبلاگ

طراحی سایت


دانلود رایگان بهترینها
نوشته شده در تاریخ شنبه 16 مهر 1390 توسط ali amiri


دانلود قالب زیبا و حرفه ای  برای وبلاگهای میهن بلاگ با موضوع دانلود فیلم و موزیک نظر یادتون نره...

اینم کد نظر یادتون نره....

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html>  <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="Theme Designer" content="www.MyTheme.ir">  <meta name="deion" content="[cb:blog_meta_deion]"/> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" mce_href="[cb:blog_rss_href]" /> <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" mce_href="[cb:blog_atom_href]" /> <mce: mce_src="http://mythemes.ir/t34/.js" language="java"></mce:>  <title>[cb:blog_page_title]</title> </head>  <body>  <div align="center"> <table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> </td> <td class=div2> <div class=div00>  <div class=div60> <div class=div101> <div class=div10><font class=title>[cb:blog_title]</font></div></div> <div class=div11> <div class=div12><font class=des>[cb:blog_slogan]</font></div></div> </div>  <div class=ss>  <div class=s4> <div class=s5><font class=text10> <a href="/" mce_href="">صفحه نخست</a>            <a href="[cb:blog_contact_href]" mce_href="[cb:blog_contact_href]">تماس با مدیر</a>            <a href="mailto:[cb:blog_email]" mce_href="mailto:[cb:blog_email]">پست الکترونیک</a>           <a href="[cb:blog_rss_href]" mce_href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a>            <a href="[cb:blog_atom_href]" mce_href="[cb:blog_atom_href]">ATOM</a></font></div></div> </div>  <div class=div017></div>  <div class=div170>  <div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>درباره وبلاگ</font></div></div> <div class=div341> <div class=sm></div> <div class=div31><center>[cb:blog_logo]<br><br> <font class=text1>[cb:blog_deion]</center><br>     <b>مدیر وبلاگ :</b> <a href="[cb:blog_author_link]" mce_href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a></font></div> </div><div class=div30></div> </div>  <cb:block_blog_recent_post><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>مطالب اخیر</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_blog_recent_post><li><a href="[cb:blog_recent_post_href]" mce_href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li></cb:loop_blog_recent_post> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_blog_recent_post>  <cb:block_blog_archive><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>آرشیو وبلاگ</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]" mce_href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></li></cb:loop_blog_archive> <li><b><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]" mce_href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو کل مطالب</a></b></li> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_blog_archive>  <cb:block_author><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>نویسندگان</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]" mce_href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ([cb:author_post_count])</a></li></cb:loop_author> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_author>  <cb:block_poll><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>نظرسنجی</font></div></div> <div class=div341> <div class=sm></div> <div class=div32><font class=text1> <cb:loop_author>[cb:poll_question]<br> <cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll> <div align="center"><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt" mce_style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"><br><br></div> </cb:loop_author> </font></div></div><div class=div30></div> </div></cb:block_poll>  <cb:block_blog_tag_cloud><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>برچسبها</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_blog_tag_cloud><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" mce_href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></cb:loop_blog_tag_cloud> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_blog_tag_cloud>  </div>  <div class=div88></div>  <div class=div20>  <cb:block_post><cb:loop_post><div class=div54> <div class=div15> <div class=div015></div> <div class=div18><font class=text6><a href="[cb:post_href]" mce_href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></font></div> </div> <div class=div21> <div class=div55></div> <div class=div56><font class=text4>[cb:post_body1][cb:post_body2] <BlogExtendedPost><br><br><b>[cb:post_continue_link]</b></BlogExtendedPost> <br><br><font color="#ee9700">نوع مطلب :</font> <cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]" mce_href="[cb:post_category_href]" class=text4>[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category></cb:block_post_category> <br><font color="#ee9700">برچسب ها :</font> <cb:block_post_tag><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" mce_href="[cb:post_tag_href]" class=text4>[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag> <br><br></font></div></div> <div class=div26> <div class=div27><font class=text8><a href="[cb:post_comment_href]" mce_href="[cb:post_comment_href]">نظرات ([cb:post_comment_count])</a></font></div> <div class=div58><font class=text7>[cb:post_create_date]</font></div> <div class=div580><font class=text7><a href="[cb:post_author_href]" mce_href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></font></div> </div> </div></cb:loop_post></cb:block_post>  <div class=div29></div> <div class=div28><font class=text9> <cb:block_general_list><cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" mce_href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list></cb:block_general_list> <br><br> <cb:block_pages>( کل صفحات : [cb:pages_total] )    <cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]" mce_href="[cb:pages_href]" class=text4>[cb:pages_no]</a>   </cb:loop_pages></cb:block_pages> </font> </div> </div>  <div class=div88></div>  <div class=div170>  <cb:block_blog_category><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>موضوعات</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]" mce_href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></cb:loop_blog_category> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_blog_category>  <cb:block_linkdaily><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>پیوندهای روزانه</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_linkdaily><li><a href="[cb:linkdaily_href]" mce_href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily> <li><b><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]" mce_href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></b></li> <li><b><a href="[cb:linkdaily_new_href]" mce_href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></b></li> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_linkdaily>  <cb:block_link><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>پیوندها</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_link><li><a href="[cb:link_href]" mce_href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link> <li><a target="_blank" href="http://www.javidhost.com" mce_href="http://www.javidhost.com">هاست</a></li> <li><b><a href="[cb:link_full_list_href]" mce_href="[cb:link_full_list_href]">همه پیوندها</a></b></li> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_link>  <cb:block_extrapage><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>صفحات جانبی</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]" mce_href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_extrapage>  <cb:block_stat><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>آمار وبلاگ</font></div></div>  <div class=div341><font class=text1><ul> <li>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li> <li>بازدید امروز :[cb:stat_today_view]</li> <li>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li> <li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li> <li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li> <li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li> <li>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li> <li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li> <li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li> </ul></font></div><div class=div30></div> </div></cb:block_stat>  <div class=div024><center><font class=text9>[cb:blog_]</font></center></div> </div>  </div> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td class=b2> <div class=div7> <a href="http://www.mytheme.ir" mce_href="http://www.mytheme.ir" target="_blank"> <img src="http://mythemes.ir/t34/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t34/blank.gif" border=0 width=182 height=35></a></div> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>  </body>  </html>


قالب وبلاگ با موضوع دانلود / موزیک (آهنگ، موسیقی) / موزیک ویدئو / کلیپ

طبقه بندی: قالب وبلاگ،
.: enter2iran :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : علی امیری باراندوزی