تبلیغات
دانلود رایگان بهترینها - قالب ابی وبسیار شیک وحرفه ای برای بلاگفا

طراحی سایت

مدیر وبلاگ

طراحی سایت


دانلود رایگان بهترینها
نوشته شده در تاریخ شنبه 16 مهر 1390 توسط ali amiri

سلام اینبار قالب برای بلاگفا لطفا نظر یادتون نره...

قالب آبی وبلاگ


اینم قالب زیبا و حرفه ای برای بلاگفا که در زیر میتوانید کد را بدون ادامه مطلب کپی کنید...

 <html> <head> <title><-BlogTitle-></title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="author" content="<-BlogAuthor->"> <meta name="language" content="Farsi"> <meta name="deion" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDeion-> - <-BlogTitle->"> <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs"> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->"> <link href="http://template.pichak.net/iranskin/01/style.css" mce_href="http://template.pichak.net/iranskin/01/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">  <mce:  language="java"><!--   function GetBC(lngPostid)    {        intTimeZone=<-BlogTimeZone->;        strBlogId="<-BlogId->";        intCount=-1;        strResult="";        try {       for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)       {            if (BlogComments[i]==lngPostid)            intCount=BlogComments[i+1] ;       }            }  catch( e) {            }     if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";     if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";     if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;      strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;   strResult ="<a href="\" mce_href="\""java:void(0)\" onclick=\"java:("" + strUrl + "","blogfa_comments","status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px")\" >" +  strResult + " </a>" ;    document.write ( strResult ) ;  }    function OpenLD() {   ("LinkDump.aspx","blogfa_ld","status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px");   return true; } // --></mce:>  </head> <body> <div align="center"> <div class=Back-IS>      <table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">           <tr><td colspan="3" id=Header-IS>               <div id=BlogTitle><br><-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div> <div id=BlogDeion><-BlogDeion-></div>               <div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl"> <div style="width:30;height:20;float:right"></div>   <a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> | <a href="/posts" mce_href="posts">عناوین مطالب</a> | <a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با من</a> | <a target="_blank" href="http://nafaseamigh.parsiblog.com" mce_href="http://nafaseamigh.parsiblog.com">قالب وبلاگ</a> | <a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a> </div>   </div>  </td></tr>   <tr><td width="220" valign="top">  <BlogAuthorsBlock> <div id=leftmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2> <b>نویسندگان</b></div></div> <div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div> <div class=LowSid></div></div> </BlogAuthorsBlock>  <div id=leftmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2> <b>آخرین مطالب</b></div></div> <div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10"> <div class=li-Sid> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div> <div class=LowSid></div></div>              <BlogLinksBlock> <div id=leftmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2> <b>لینک دوستان</b></div></div> <div class=CenterSid><BlogLinks><div class=li-Sid> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div class=li-Sid> <a target="_blank" href="http://www.iranskin.com" mce_href="http://www.iranskin.com">قالب میهن بلاگ</a></div> <div class=li-Sid> <a target="_blank" href="http://clip.meek.ir" mce_href="http://clip.meek.ir">کلیپ موبایل</a></div> <div class=li-Sid> <a target="_blank" href="http://www.javidhost.com" mce_href="http://www.javidhost.com">جاوید هاست</a></div> </div> <div class=LowSid></div></div> </BlogLinksBlock>  <BlogLinkDumpBlock> <div id=leftmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2> <b>پیوندهای روزانه</b></div></div> <div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDeion->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump> <div class=li-Sid> <a target="_blank" href="http://meek.ir" mce_href="http://meek.ir">مرکز دانلود میک</a></div></div> <div class=LowSid></div></div> </BlogLinkDumpBlock>              </td>   <td width="563" valign="top">  <div align="center">               <BLOGFA>              <div class=TopPost> <div class=TopPost2>          <b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div> <div class=CenterPost><div class=CenterPost2>                     <-PostContent-> <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>                  </div></div>              <div class=LowPost3><div class=CPost3>  <div class=date> [ <-PostDate-> ]  [ <-PostTime-> ]  [ <-PostAuthor-> ] </div> <div class=Comment><BlogComment><mce: type="text/java"><!-- GetBC(<-PostId->); // --></mce:></BlogComment> </div></div></div>                           </BLOGFA>               </div></td>  <td width="220" valign="top">               <div id=rightmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2>             <b>درباره وبلاگ</b></div></div> <div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile>   <BlogPhoto><div style="text-align:center;" mce_style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto> <br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div> <div class=LowSid></div></div>  <BlogCategoriesBlock> <div id=rightmenu> <div class=TopSid> <div class=TopSid2> <b>موضوعات وب</b></div></div>             <div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>                 <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>             <div class=LowSid></div></div> </BlogCategoriesBlock>  <div id=rightmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2> <b>آرشیو مطالب</b></div></div> <div class=CenterSid> <BlogArchive><div class=li-Sid> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div> <div class=LowSid></div></div>              <div id=rightmenu> <div class=TopSid><div class=TopSid2> <b>امکانات وب</b></div></div> <div class=CenterSid> <center> <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" mce_style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div> <div class=LowSid></div></div>       </td></tr>  <tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">      [   طراحی : <a href="http://www.iranskin.com" mce_href="http://www.iranskin.com"target="_blank"> ایران اسکین </a> ]  [  <a href="http://www.iranskin.com" mce_href="http://www.iranskin.com"target="_blank">  Weblog Themes By :  iran skin </a>]                     </td></tr></table></div></body> </html>

طبقه بندی: قالب وبلاگ،
.: enter2iran :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : علی امیری باراندوزی